Anasayfa Site Haritası İletişim

 

 

 

MaliyetBulGOLD

 

Web tabanlı gerçek yapı maliyeti hesabı yapan ve Türkiye sınırlarını aşıp Dünyada bir ilki gerçekleştiren hesap sayfası.

Üye Olun Ücretsiz Deneyin
MaliyetBul GOLD Özellikleri
MaliyetBul GOLD
Hakediş ve Mukayeseli Keşfinizi Düzenleyelim
Belirlenmiş miktarların girilmesiyle fiyat farkı, ödeme cetveli ve diğer kapak sayfaları dâhil tüm hakedişiniz 5 dakikada hazırlanıyor.
Metrajlarınızı Çıkaralım
Mahal listeleri, birim fiyat tarifleri ve teknik şartnameleri inceleyerek; imalat, demir ve tesisat metrajlarınızı hesaplıyoruz.
Teklif Dosyanızı Hazırlayalım
İhale teklif dosyasında yer alması gereken belgelerinizi ilgili mevzuat ve standart formlara uygun olarak hazırlıyoruz.
Aşırı Düşük Savunmanızı Hazırlayalım
İstenen analizlerinizi, ilgili analiz girdilerinden açıklama için ilave belge gereken ve gerekmeyenleri, tesisat analizlerinizi hazırlıyoruz.

Maliyetinizi Biz Hesaplayalım!

 

Maliyetinizi biz bulalım, ihale sizde kalsın!


İhale öncesi ve teklife esas yaklaşık maliyetinizi biz hazırlıyoruz.


Bu teklifi düşünün, kazanan siz olun, çünkü artık iyiler kazanacak!

 

Ayrıntılar için tıklayın »

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyetleri
Mimarlık ve Mühendislik hizmet bedellerinin tespitinde kullanılacak yapı yaklaşık maliyetini hesaplayabilirsiniz. (BB Tebliğine göre)
Pursantajdan Maliyet Hesaplama
Pursantajı (yüzdesi) bilinen bir iş kaleminin bilgilerinden yararlanarak işin toplam yaklaşık maliyetini hesaplayabilirsiniz.
Geometrik Şekil Alan ve Hacim Hesaplamaları
Geometrik şekillere ait boyut bilgilerini girerek alan ve hacim hesaplamaları yapabilirsiniz.
Birim Çevirici
Uzunluk, alan, hacim ve benzeri büyüklükleri farklı birimler arasında dönüştürebilirsiniz.
Revize Birim Fiyat Hesabı
4734 Sayılı ihale yasasına göre ihale edilen teklif birim fiyatlı yapım işlerinde revize birim fiyat gerektiren miktarı ve bunun revize edilmiş birim fiyatını hesaplayabilirisiniz.
Aşırı Düşük Sorgulaması için Sınır Değer Hesabı
Yapım işlerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasına Esas Sınır Değer hesabını burada yapabilirsiniz.
TUİK Tabloları ve Hesaplamalar
İş Deneyim Belgesi, ciro / bilanço kontrolüne ilişkin hesaplamalara ve TÜİK tablolarına ulaşabilirsiniz.
Kamu İhale Mevzuatı
Mevzuata ilişkin bilgi ve dokümantasyona ulaşabilirsiniz.