Anasayfa Site Haritası İletişim

Maliyetinizi Biz Bulalım

Maliyetinizi Hesaplayalım

 

 

Müteahhitlere Verdiğimiz Hizmetler

 

 

İmalat, demir ve tesisat metrajlarının çıkarılması

İmalat, demir ve tesisat metrajlarının çıkarılması

Projeler, mahal listeleri, birim fiyat tarifleri ve teknik şartnameleri inceleyerek; imalat, demir ve tesisat metrajlarınızı hesaplıyoruz. Metrajların çıkarılmasında proje niteliğine göre özel yazılımlar kullanıyoruz.

Birim fiyat teklif cetveli / hesap cetveli oluşturulması

Birim fiyat teklif cetveli / hesap cetveli oluşturulması

Teklif verilmesi ve aşırı düşük sorgulaması kapsamında, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetvellerini oluşturuyoruz.

Birim fiyat analizlerinin oluşturulması

Birim fiyat analizlerinin oluşturulması

Açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının, birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri oluşturuyoruz.

Özel imalatlar için piyasa tekliflerinin alınması

Özel imalatlar için piyasa tekliflerinin alınması

Özel imalatlar için piyasa araştırması yaparak aşırı düşük açıklamasında kullanılmak üzere tedarikçi veya üreticilerden proforma faturalar, fiyat teklifleri, çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifeleri vb. gibi belgeleri temin ediyoruz.

Aşırı düşük savunması için gereken belgelerin hazırlanması

Aşırı düşük savunması için gereken belgelerin hazırlanması

Aşırı düşük savunması kapsamında; açıklama için analiz verilmesi gereken ve gerekmeyen iş kalemleri / grupları listelerini; açıklama istenen analiz girdilerinden, açıklama için ilave belge gereken ve gerekmeyen analiz girdilerinin listesini; tesisat analizleri için istenilen formatta açıklayıcı belgeleri hazırlıyoruz.

Teklif dosyasının hazırlanması

Teklif dosyasının hazırlanması

İhale teklif dosyasında yer alması gereken belgelerinizi ilgili mevzuat ve standart formlara uygun olarak hazırlıyoruz.

Ayrıca sözleşmenin imzalanmasından kesin kabule kadar devam eden süreçte,

Hakediş düzenleme

Hakediş düzenleme

Metraj cetveli, yeşil defter vs. belgelerin oluşturulması, revize birim fiyat, fiyat farkı gibi hesapların yapılması, ödeme cetveli ve diğer kapak sayfalarının hazırlanması,

Mukayeseli keşif hazırlama

Mukayeseli keşif hazırlama

Proje değişikliği nedeni ile imalat miktarlarının değişmesi durumunda mukayeseli keşif yapılması,

Kesin metraj ve kesin hesap işlemleri

Kesin metraj ve kesin hesap işlemleri

Birim fiyat esaslı sözleşmelerde kesin hakediş düzenlenmesine esas kesin metraj ve hesapların yapılması; anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde ise sözleşme ve eklerinde öngörülen hükümler çerçevesinde kesin hesap işlemleri yapılması,

hizmetlerini vermekteyiz.

 

Ayrıntılı bilgi ve fiyat talebi için tıklayınız »