Anasayfa Site Haritası İletişim

Maliyetinizi Biz Bulalım

Maliyetinizi Hesaplayalım

 

 

Kamu Kurumlarına Verdiğimiz Hizmetler

 

 

Özel ve genel teknik şartnamelerin hazırlanması

Özel ve genel teknik şartnamelerin hazırlanması

İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını içeren özel, genel teknik şartnameleri ve birim fiyat tariflerini hazırlıyoruz.

İmalat, demir ve tesisat metrajlarının (metraj cetveli) çıkarılması

İmalat, demir ve tesisat metrajlarının (metraj cetveli) çıkarılması

İhale konusu işe ait proje ve mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre işin bünyesine giren imalat, demir ve tesisat iş kalemi ve/veya iş gruplarının hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağını belirten metraj listelerini düzenliyoruz.
Metrajların çıkarılmasında proje niteliğine göre özel yazılımlar kullanıyoruz.

Maliyet cetveli ve pursantaj tablolarının oluşturulması

Maliyet cetveli ve pursantaj tablolarının oluşturulması

İş kalemi ve/veya iş grubu şeklinde tespit edilen imalat miktarlarının, birim fiyatlar ile çarpımlarının gösterildiği maliyet cetvelini ve pursantaj cetvellerini oluşturuyoruz.

Aktarmalı ve aktarmasız birim fiyat analizlerinin hazırlanması

Aktarmalı ve aktarmasız birim fiyat analizlerinin hazırlanması

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizlerinizi hazırlıyoruz.
Analizler istenilen formatta, aktarmalı ve/veya aktarmasız olarak hazırlanabilmektedir.

Özel imalatlar için piyasa tekliflerinin alınması

Özel imalatlar için piyasa tekliflerinin alınması

Yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespiti esnasında piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinde; iş, imalat ve/veya malzemenin yapımcılarından, üreticilerinden, ana bayilerinden, toptancılarından, yetkili satıcılarından ve satıcılarından fiyatlar veya proforma faturalar alarak uygun fiyatları belirliyoruz.

Fiyat farkı katsayılarının belirlenmesi

Fiyat farkı katsayılarının belirlenmesi

Tüm iş kalemleri/grupları için ayrıntılı analizleri yaparak fiyat farkı hesabında kullanılacak işçilik, çimento, demir/çelik, akaryakıt, kereste, diğer malzemeler, makine ve ekipmana ait amortismana ait ağırlık oranlarını tespit ediyoruz.

Aşırı düşük sorgulamasına ilişkin belgelerin oluşturulması

Aşırı düşük sorgulamasına ilişkin belgelerin oluşturulması

Aşırı düşük sorgulaması kapsamında sıralı iş kalemleri/grupları listesi, sıralı analiz girdileri tablosu, açıklama istenilecek iş kalemleri/grupları listesi, açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin listesi vb. gibi belgeleri oluşturuyoruz.

 

Ayrıntılı bilgi ve fiyat talebi için tıklayınız »