Tuik Tabloları ve Hesaplamalar

2008/14447 Sayılı Kararnameye Göre Verilecek İlave Fiyat Farkı Hesabı

Lütfen fiyat farkı için bilgileri giriniz

[Ondalık ayıracı olarak .(nokta) kullanınız.]

Malzemeyi seçiniz
Miktarı giriniz (M ton)
İhale (Teklif) Tarihi'ni seçiniz
Uygulama ayını seçiniz

Hesaplanan İlave Fiyat Farkı:

Uygulama ayına ait endeks (Tn)
 
Baz ayına ait endeks (To)
 
Malzemenin uygulama ayına ait fiyatı (Pn)
 
Malzemenin baz ayına ait fiyatı (Po)
 
Sonuç (TL)
 
TL

Nasıl Hesaplanır?

F= (M x Po) x [[(Pn-Po) / Po]-[0,90 x(Tn-To) / To ]]

M: 1/1/2008 tarihinden sonra uygulama ayına ilişkin imalatları içeren ilk geçici hakedişte (n=l) olmak üzere (n) inci hakedişte işin bünyesine giren veya ihzar edilen malzeme miktarını,

Tn: Uygulama ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 1994 Temel Yıllı Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) Sektörlere Göre Endeks Sayıları Tablosunda yer alan "Ana Metaller" endeksini,

To: 1/1/2008 tarihinden önce ihalesi yapılan işlerde, 2007 yılı Aralık ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 1994 Temel Yıllı Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) Sektörlere Göre Endeks Sayıları Tablosunda yer alan "Ana Metaller" endeksini; 1/1/2008 ile 31/5/2008 tarihleri arasında ihalesi yapılan işlerde ise ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aydan önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 1994 Temel Yıllı Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) Sektörlere Göre Endeks Sayıları Tablosunda yer alan "Ana Metaller" endeksini,

Pn: İmalatta kullanılan malzemenin uygulama ayına ait, ekli listede belirtilen fiyatını,

Po: Baz fiyatı, 1/1/2008 tarihinden önce ihale edilen işlerde 2007 yılı Aralık ayına ait ekli listede belirtilen rayici, 1/1/2008 ile 31/5/2008 tarihleri arasında ihalesi yapılan işlerde ise ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait ekli listede belirtilen rayici

ifade eder.

2008/14447 Sayılı İlave Fiyat Farkı Kararnamesi.